Privatlivspolitik

1. INDLEDNING OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1.
I denne persondatapolitik beskrives det, hvordan Bonava behandler dine personoplysninger, herunder når du 1) tilmelder dig vores nyhedsbreve, 2) viser interesse for et af vores projekter og skriver dig op til at modtage information om det eller andre projekter og 3) indgår en aftale med os, 4) besøger vores hjemmeside, og 5) deltager i salgsmøder (fysisk eller online).

1.2
Det er vigtigt for os, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en betryggende måde. Derfor har vi truffet de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang og brug. Vi anbefaler, at du læser denne privatlivspolitik grundigt igennem.

1.3
Bonava Danmark A/S er dataansvarlig og dermed ansvarlig for, hvordan dine personoplysninger behandles af os og på vores vegne. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen, er du velkommen til at kontakte os: Bonava Danmark A/S Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, tlf.: +45 70 40 00 30, e-mail: persondata@bonava.dk.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

2.1
Personoplysninger er alle slags oplysninger, der kan henføres til dig som enkeltperson. Vi behandler forskellige oplysninger om dig afhængigt af dit forhold til os som angivet nedenfor. Hvis du giver os personoplysninger om andre, f.eks. familiemedlemmer, er du ansvarlig for at sikre, at de også får de oplysninger, der er angivet heri.

2.2
Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, behandler vi din e-mailadresse.

2.3
Når du viser interesse for et af vores tilbud, behandler vi dit navn, telefonnummer og e-mailadresse. Derudover kan vi behandle andre oplysninger, som du selv har givet os, f.eks. hvilken type bolig du søger og dit nuværende postnummer.

2.4
Når du har udlejet eller er ved at udleje et hjem hos os, behandler vi (ud over ovennævnte oplysninger) dit personnummer og oplysninger om dine valg i forhold til boligen. Hvis der skal foretages særlige tilpasninger, f.eks. på grund af handicap, behandler vi også disse oplysninger.

2.5
Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi data om din aktivitet på vores hjemmeside såsom browser- og søgehistorik, enhedsoplysninger eller andet unikt ID, oplysninger om din enhed og software (f.eks. statistik over, hvilke sider du besøger, hvilke sider du kom fra (”referral URLs”)), din IP-adresse (som kan afsløre din generelle placering) og oplysninger om tilgængeligheden og leveringen af vores annoncer. Vi indhenter også oplysninger gennem cookies, som er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik.

2.6
Når du deltager i et online salgsmøde eller online privat fremvisning, behandler vi dine kontaktoplysninger og navn. Hvis du bruger et profilbillede, aktiverer din mikrofon eller aktiverer kamerafunktionen under et møde, behandles dit billede, lyd og video også. Vi kan i visse tilfælde, og hvis det skønnes nødvendigt, registrere online salgsmøder. I sådanne tilfælde behandles indholdet af mødet (inklusiv video) og chatkommunikation, når mødet har fundet sted.

2.7
Ud over ovenstående kan vi behandle oplysninger, som du har givet, når du har været i kontakt med vores udlejningsteam eller kundeservice, f.eks. oplysninger om dine præferencer, familiesituation, aftale om privat fremvisning, kundeundersøgelser eller evt. klager du måtte have. Vi kan desuden indhente yderligere oplysninger om dig fra offentlige registre, f.eks. din adresse.

3. HVAD BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

3.1
Vi bruger ovenstående oplysninger til følgende formål:

 • Sende nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale til dig via e-mail og sms (du kan altid fravælge det via et link i hver e-mail/sms).
 • Sende og vise information, som vurderes at være relevant for dig (ud fra de oplysninger, du har givet os) om det projekt, du har vist interesse for, og andre projekter via e-mail, sms og telefon.
 • Sende og vise information, som vurderes at være relevant for dig ud fra oplysninger, der er indsamlet ved brug af cookies, forudsat at du har givet samtykke til brug af cookies via e-mail, sms og telefon.
 • Bruge oplysninger indsamlet ved brug af cookies til at spore din tidligere aktivitet på vores hjemmeside, så vi kan give dig relevant information. Sporing er kun muligt, hvis du har givet os din e-mailadresse eller anden information, der kan henføres til dig direkte (du kan læse mere om dette og om, hvordan du undgår sporing, i vores cookiepolitik).
 • Sende invitationer til fremvisninger, arrangementer m.v. i forbindelse med projekter, du har vist interesse for, eller lignende projekter.
 • Gennemføre og administrere møder for at give dig information om vores projekter.
 • Udarbejde, administrere og indgå udlejningskontrakter, herunder til aftalens berigtigelse generelt.
 • Administrere kundeforholdet, f.eks. kommunikation vedrørende et bestemt projekt, kontakt gennem vores kundeservice osv.
 • Sende markedsføringsmateriale og information om vores serviceydelser og produkter ud fra den interesse, du har vist for vores udbud, dine indretningspræferencer og tidligere køb.
 • Foretage markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser og udarbejde statistikker.
 • Opfylde vores juridiske forpligtelser og forsvare vores selskab mod evt. retskrav.
 • Give feedback i realtid på, hvordan vores applikationer virker, for at sikre, at du ikke oplever problemer med dem, og for at forhindre bedrageri og opretholde sikkerheden af vores webtjenester.

4. HVORNÅR BLIVER PERSONOPLYSNINGERNE SLETTET?

4.1
Vi beholder dine personoplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål, eller så længe vi er retligt forpligtet til at opbevare oplysningerne, hvorefter de bliver slettet i overensstemmelse med vores sletningsprocedure. Det vil sige, at nogle oplysninger beholdes længere end andre., f.eks. beholdes legitimationsoplysninger i henhold til hvidvaskningsloven i 5 år.

4.2
Hvis du eksempelvis indgår en aftale med os, opbevares aftalen og korrespondancen med kundeservice (f.eks. vedrørende et krav eller lignende) i garantiperioden, for at vi kan opfylde vore forpligtelser i henhold til aftalen. Vi kan også opbevare oplysninger længere, hvis det er nødvendigt for at forsvare vores selskab mod evt. krav.

4.3
Cookies udløber inden for en nærmere fastsat periode som angivet i vores cookiepolitik, som du kan læse længere nede på denne side.

5. HJEMMEL FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1
I de fleste tilfælde behandler vi dine oplysninger for at kunne levere den ønskede service eller opfylde købsaftalen.

5.2
I visse tilfælde, f.eks. når vi sender markedsføringsmateriale og information om vores serviceydelser og produkter og/eller udarbejder markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser og statistikker, sker behandlingen på grundlag af et samtykke.

5.3
Andre forarbejdningsaktiviteter er baseret på en såkaldt interesseafvejning, hvilket betyder, at vi har en legitim interesse for at behandle dataene (fx for at optimere vores salgs- og markedsaktiviteter, for at forhindre svig, at gennemføre markedsundersøgelser for at forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside og for at udføre statistisk analyse), og det gør vi på en måde, der ikke forstyrrer dit privatliv.

6. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

6.1
I forbindelse med salgs- og marketingsaktiviteter videregiver vi dine oplysninger til andre selskaber i Bonava-koncernen (f.eks. til markedsføringsformål eller for at udvikle serviceydelser og kampagner) og selskaber uden for koncernen, som leverer tjenester til os (såsom it-tjenester, sælgers pengeinstitut, ejendomsadministrator, berigtigende advokat, kundeservicefunktioner, mæglere (se pkt 6.3), salgskonsulenter, bureauer). Vi videregiver også dine personoplysninger til myndighederne, hvis det er krævet ved lov eller administrativ beslutning.

6.2
De selskaber, som vi videregiver oplysninger til, må kun behandle dem i henhold til vores instruks, og vi sikrer et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger gennem indgåelse af aftaler. Hvis vi overfører dine oplysninger til eksterne selskaber uden for EU/EØS, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved at benytte Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om dataoverførsel (som findes på Europa-Kommissionens hjemmeside) i vores aftaler med parter, som modtager personoplysninger.

6.3
Som uddybelse til pkt 6.1 videregiver vi dine oplysninger til mælgerkæden LokalBolig Køge og Projekt, da de varetager udlejningen af boligerne i Solviften. Du kan læse mere om hvordan Lokalbolig behandler personoplysninger i deres privatlivspolitik her.

7. DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

7.1
I henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse har du følgende rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:

 • Retten til indsigt, dvs. ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger om dig vi behandler, samt at få udleveret en kopi af dem
 • Retten til berigtigelse, dvs. ret til at få forkerte oplysninger rettet
 • Retten til sletning, dvs. ret til at få dine personoplysninger slettet
 • Retten til begrænsning af behandling, dvs. ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, vi behandler
 • Retten til dataportabilitet, dvs. ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra os til et andet selskab
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger – særligt når vi behandler dine oplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted med dit samtykke, inden du trak dit samtykke tilbage.
 • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (Datatilsynet), hvis du mener, at vores behandling ikke overholder gældende lovgivning om databeskyttelse.

7.2
Nogle af ovenstående rettigheder gælder kun i visse situationer. Hvis du ønsker at gøre ovenstående rettigheder gældende, skal du henvende dig gennem kontaktoplysningerne ovenfor.

COOKIEPOLITIK

1. BRUGEN AF COOKIES

1.1
DEFINITION AF COOKIES OG ANVENDELSESOMRÅDE

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer eller anden enhed med internetforbindelse. Cookies bruges f.eks. til at skelne mellem forskellige brugere og dermed forbedre brugeroplevelsen for den person, der besøger hjemmesiden. Nogle af de cookies, vi bruger, bliver slettet, når du lukker din browser (såkaldte sessionscookies). Andre bliver liggende på din enhed, så vi kan genkende din browser (vedvarende cookies). Vores brug af cookies på hjemmesiden er nærmere beskrevet nedenfor. I denne cookiepolitik henviser cookies også til andre teknikker, der bruges til at gemme eller hente data fra din enhed. Vi ønsker at oplyse dig om de typer teknologier, vi anvender, og formålet med dem.

Strengt nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for, at vores hjemmeside eller services kan fungere. De bruges f.eks. til at bekræfte og identificere vores brugere, når de logger ind på deres private dele af vores hjemmeside. Hvis denne type cookies slettes ellokeres, kan siden ikke fungere korrekt.

Analytiske cookies: Disse cookies giver os mulighed for at tælle besøgende og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre vores hjemmesides ydeevne. De hjælper os med at identificere, hvilke sider der er mest og mindst populære, og hvordan besøgende bevæger sig rundt på hjemmesiden. Alle oplysninger, som disse cookies indsamler, er aggregerede og derfor anonyme. Hvis du fravælger disse cookies, ved vi ikke, hvornår du har besøgt vores hjemmeside.

Funktionelle cookies: Disse cookies gør det muligt for hjemmesiden at tilbyde forbedret funktionalitet og personalisering. De kan indstilles af os eller af tredjepartsudbydere, hvis tjenester vi har tilføjet til vores side. Hvis du ikke tillader disse cookies fungerer nogle eller alle tjenester muligvis ikke korrekt.

Markedsføring cookies: Disse cookies placeres på vores hjemmeside af tredjeparter. De lagrer informationer om dit besøg på Trikotageparkens hjemmeside og andres hjemmesider, fx om hvilke sider du besøger eller din reaktion på annoncer og e-mails. Vi og de tredjeparter, der placerer cookies, bruger disse informationer til at vise annoncer, som er mere relevante for dig. Dette kaldes ”interessebaseret reklame”. Vi har ikke adgang til og kan ikke kontrollere tredjeparters brug af disse cookies eller de personoplysninger og informationer, de indsamler. Yderligere oplysninger om, hvordan disse tredjeparter administrerer cookies må derfor findes på deres respektive hjemmesider. Henvisning til tredjeparternes annonceindstillinger er angivet i tabellen længere nede.

 

1.2
SAMTYKKE TIL BRUG AF COOKIES

Du kan administrere dit samtykke vedrørende bruges af cookies på vores hjemmeside her. Du kan også konfigurere dit samtykke ved at blokere og/eller slette cookies. Yderligere oplysninger om blokering og sletning af cookies er anført under pkt. 2. De cookies, vi bruger på hjemmesiden, og hvad de bruges til, er beskrevet i tabellen nedenfor.

1.3
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Nogle af vores cookies indsamler personoplysninger, f.eks. Facebook som nævnt i skemaet ovenfor. Når du accepterer brugen af cookies og bruger vores services/hjemmeside uden at være en kendt kunde hos Bonava (ved enten at have tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller vist interesse for vores udlejningsprojekter), må de oplysninger, som Facebook indsamler, ikke henføres til dig som person. I så fald vil de indsamlede oplysninger kun blive brugt til at udarbejde statistikker og forbedre vores hjemmeside, og vi vil ikke kunne identificere dig gennem disse oplysninger.

Hvis du derimod har accepteret brugen af cookies på vores hjemmeside og tilmeldt dig vores nyhedsbreve eller vist interesse for vores projekter, kan vi forbinde de oplysninger, som er indsamlet ved hjælp af cookies, med dig som person (dvs. spore dine handlinger på vores hjemmeside). Det giver os mulighed for at give dig information om relevante projekter og tilpasse vores markedsføringsmateriale. Denne markedsføring kan foregå på vores hjemmeside eller på tredjeparters hjemmesider. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og om dine rettigheder i vores privatlivspolitik, som kan tilgås her.

Hvis du ikke ønsker, at vi sporer dine handlinger, kan du blokere vores cookies som beskrevet i pkt. 1.2 og 2.

2. BLOKERING OG SLETNING AF COOKIES

Du kan vælge at blokere brugen af cookies under indstillinger i din browser, så lagring af cookies automatisk bliver afvist, eller du får en meddelelse, hver gang en hjemmeside ønsker at placere en cookie. Du kan også slette tidligere lagrede cookies under indstillinger i din browser. Fremgangsmåden varierer fra den ene browser til den anden, og de fleste browsere har en vejledning eller hjælpefunktion, hvor man kan få flere oplysninger.

Yderligere oplysninger om, hvordan du administrerer og sletter cookies i din browser, kan findes på hjemmesiden www.aboutcookies.org.

Hvis du blokerer for cookies, vil du muligvis ikke have fuld adgang til alle sider og funktioner på vores hjemmeside. Det kan også påvirke din brugeroplevelse.

3. TREDJEPARTSCOOKIES

Der kan findes indhold eller delingsværktøjer på hjemmesiden fra forskellige sociale netværk, såsom Facebook og Google, som anvender og placerer cookies på vores hjemmeside. Vi har ikke adgang til og kan ikke kontrollere disse cookies eller de personoplysninger og informationer, de indsamler. Selvom vi bestræber os på det, kan vi derfor ikke garantere, at ovenstående liste over tredjepartscookies til enhver tid er fuldt opdateret.

Yderligere oplysninger om, hvordan disse netværk/leverandører administrerer cookies, hvilke oplysninger deres cookies indsamler, og hvordan de kan slettes, findes på deres respektive hjemmesider.